Giải pháp Giám sát An ninh Trạm Xăng

1  Tổng quan & Rủi ro

Trạm xăng dầu và các vấn đề xảy ra

Các trạm xăng dầu là công trình trọng điểm của thành phố. Tuy nhiên chúng thường xuyên đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khác nhau!

Cháy nổ

Gây thương vong và Thiệt hại về tài sản

Không thanh toán & Chạy trốn

Dẫn đến thiệt hại về tài sản

Xảy ra tranh cãi khi tiếp nhiên liệu và mua sắm, Không có bằng chứng hợp lệ

Số lượng lớn và rải rác.

* Khó khăn trong việc giám sát từ xa.

  • Không có phân tích dữ liệu kinh doanh.

* Hiệu quả hoạt động thấp.

Làm sao để giải quyết các vấn đề trên ?

2  Giải pháp và Các sản phẩm chính

Làm sao để phát hiện Xe trong danh sách đen & Báo động ngay lập tức ?

Giải pháp – Hệ thống LPR (Nhận diện biển số xe)

Làm thế nào để phát hiện thiết bị máy móc bị quá nhiệt, phát hiện khói, hỏa hoạn một cách  hiệu quả ?

Giải pháp – Hình ảnh nhiệt

Cách phát hiện xâm nhập bất hợp pháp & vật bị bỏ quên để giảm nguy cơ tai nạn ?

Giải pháp – Vùng cảnh báo

Giải pháp – Vật thể nguy hiểm

Làm thế nào để giám sát toàn cảnh trạm xăng ?

Làm thế nào để cung cấp Bằng chứng âm thanh hợp lệ khi xảy ra tranh cãi?

Làm thế nào để kích hoạt báo động bằng tay khi xảy ra trường hợp khẩn cấp ?

Giải pháp – Báo động khẩn cấp

Làm thế nào để các nhà quản lý trạm xăng thực hiện việc phân tích kinh doanh giúp cải thiện dịch vụ và tăng doanh thu?

Giải pháp – Bản Đồ Nhiệt

  • Tìm hiểu khu vực diễn ra nhiều hoạt động nhất
  • Cung cấp các dữ liệu để phân tích tình hình kinh doanh.
  • Nâng cao sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả của dịch vụ.

Các sản phẩm chính

Chat
1