Testimonials width no images

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì bộ phim nào mình thích, lại toàn chất lượng HD độ nét cao nên không…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang dùng FPT Play Box để xem tivi chứ không dùng truyền hình cáp     …

Testimonials width images

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì bộ phim nào mình thích, lại toàn chất lượng HD độ nét cao nên không…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang dùng FPT Play Box để xem tivi chứ không dùng truyền hình cáp     …

Testimonials in 2 columns

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì bộ phim nào mình thích, lại toàn chất lượng HD độ nét cao nên không…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang dùng FPT Play Box để xem tivi chứ không dùng truyền hình cáp     …

Testimonials in 2 columns width border

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang…

Testimonials in 2 columns width border &blurred image Backgound

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang…

Testimonials in 3 columns

Thái Sơn

Phường 11, TP.Vũng tàu
Với FPT Play Box, tôi có thể xem bất kì bộ phim nào mình thích, lại toàn chất lượng HD độ nét cao nên không…

Chị Ngọc Anh

Hoàn Kiếm, Hà Nội
     Nhà có sẵn internet, nên tôi chuyển sang dùng FPT Play Box để xem tivi chứ không dùng truyền hình cáp     …